Rezerváciu ubytovania v zariadeniach Košického samosprávneho kraja zabezpečujú naši dobrovoľníci. Ak máte záujem o ubytovanie, oslovte dobrovoľníka označeného logom KSK.

Logo Košický samosprávny kraj